Grafisch ontwerpen is een boodschap visualiseren

De kunst van een grafische vormgever is dat hij een communicatie boodschap kan omzetten in een beeldend verhaal. Het kan heel goed zijn dat u wél de communicatie boodschap in het hoofd heeft, maar graag hulp wil bij het vertalen naar een grafisch ontwerp. Naast digitaal printwerk bieden wij om die reden ook grafische vormgeving aan. Heeft u een idee of een concept, wij vertalen deze wensen en ideeën om in een passend ontwerp. Om tot een goede vormgeving te komen is het belangrijk om rekening te houden met verschillende factoren, zoals uw doelgroep, uw branche en uw product of dienst. Wij gaan daarom allereerst graag met u in gesprek om deze informatie om te zetten in een passend visuele boodschap.

8 Maal per jaar maken wij het Zeeland Business Magazine op. Het magazine is een regionaal blad dat gericht is op het zeeuwse bedrijfsleven en heeft een oplage van 5.000 stuks. Bekijk de mogelijkheden en enkele andere voorbeelden bij onze referenties.

De basis van grafisch vormgeven

Vanuit het verleden werd grafische vormgeving voornamelijk geassocieerd met drukwerk. Tegenwoordig in het digitale tijdperk is daar allang geen sprake meer van en zijn grafische ontwerpen ook heel goed door andere methodes weer te geven. Men spreekt dan ook vaak over visuele communicatie of een visueel design. Het vakgebied grafische vormgeving is erg divers en het is in uiteenlopende disciplines toe te passen, maar in de basis heeft grafisch ontwerpen te maken met het vormgeving van communicatie concepten door informatie te verwerken, te ordenen en te verbeelden.

Stap voor stap naar de gewenste uitstraling

Eerst is het belangrijk om te weten wat u wilt uitstralen met bijvoorbeeld uw huisstijl, uw brochure, uw bedrijfslogo of uw jubileumboek. Als eenmaal helder is wat uw doelstelling is maken wij graag een eerste concept. Vervolgens passen wij dit concept helemaal aan naar uw wensen. Als het eind ontwerp klaar is hebben wij de mogelijkheid om deze ook voor u digitaal te printen in verschillende soorten en formaten. Vervolgens kunnen wij het product ook helemaal voor u afwerken met uiteenlopende afwerkmethoden. Doordat wij ook het printproces uitvoeren kunnen wij uw grafische uitingen van het allereerste begin tot aan het einde realiseren. Printservice Goes biedt u een professionele uitstraling door u een authentieke vormgeving te geven.